Želva - další dvouosý návěs v naší firmě

Přestože od roku 2019 zaniká výhoda ve formě nižší sazby mýtného v Německu, rozhodli jsme se znovu pro návěs se dvěma osami, protože se nám toto řešení osvědčilo.

Vzhledem k zamýšlenému použití CZ-Benelux-CZ jsme tentokrát nepoužili zatáčecí nápravu, ale zvedací, protože v importu vozíme opravdu lehké zboží a chceme šetřit. Toto u zatáčecí nápravy nešlo, protože alespoň jedna náprava musí být na návěsu vždy pevná.

Nebyli bychom to ale my, abychom nezamotali technikům ve Schwarzmülleru hlavu a oproti zvyklostem jsme si prosadili zvedání nápravy zadní – sledujeme tím výrazně lepší průjezd kruhových objezdů .

Auto RZ Schwarzmuller návěs 2019
Auto RZ Schwarzmuller návěs 2019