Billboard

Náš první Billboard můžete obdovovat na příjezdové silnici do Boskovic od Blanska.